Vyjádření Petra Brestovanského k připravované rekonstrukci bitvy u Liberce 1757

Archu 13 o.p.s. založilo a podporuje společenství lidí, kteří si vytkli mj. za úkol prezentovat kulturně-historické památky a historické události v regionu. Věříme, možná naivně, že tím můžeme být nápomocni duševnímu rozvoji a historickému obzoru školních dětí, mládeže i dospělých. Věříme, že připomínáním místní, někdy i ne zcela známé, regionální historie podpoříme lásku lidí k místní rodné hroudě. A také si myslíme, že připomínat si pěkné, ale i ty nehezké příběhy, musíme v místech, kde žijeme a s lidmi, kterých si vážíme doufám nejvíce a to jsou naši rodiče a prarodiče. Naši vybraní odborní pracovníci a spolupracovníci Archy13 mají za sebou více jak dvacet let praktických zkušeností v oblasti historického a prehistorického bádání v terénu. Pomáhali při přípravě, či realizaci mnoha historických projektů, nebo výstav. Práce všech lidí tohoto týmu kolem Archy13 si velice vážím, protože ji vykonávají i přes to, že nebude nikdy doceněna. Proto by neměla být nikým, byť neúmyslně bagatelizována.

Jelikož vyjádření paní Pavly Haidlové, předsedkyně Spolku přátel Ostašova, nadepsané „Bitva v Ostašově aneb účel světí prostředky – reakce na článek uveřejněný v LD ze dne 15. 1. 2016“, uveřejněné 17. 1. 2016 obsahuje jisté nesrovnalosti a neznalosti a zároveň nepěkná tvrzení, že snad nějaký člen obecně prospěšné společnost Archa 13 bere ostašovskému spolku bitvu, musím připomenout následující skutečnosti a připojit některé otazníky.

Zkušenosti s aktivní pomocí při přípravě a organizaci bitvy, včetně historického tržiště a historických interiérů jsem získal již v letech 1993–1995 na akcích „Loutnou a mečem“ na hradě Točník (vedení skupiny 20–40 pomocníků pořadatelů). Kdy se seznámili s organizací bitvy členové Spolku přátel Ostašova (zkráceně SPO)?

Tématem hmotné kultury z období sedmileté války v návaznosti na bitvu u Liberce se zabývám od roku 2002 na základě prvních nálezů hrobů rakouských vojáků na Nerudově náměstí v Liberci. Odkdy zkoumá v hmotných pramenech SPO?

Podrobnosti a nepřesnosti v historických mapách, historickou topografii a přesuny jednotlivých regimentů na katastru Liberce studuji od poloviny devadesátých let 20. století. Kde a kdy začal studovat SPO?

Před rokem 2005 a v tomto roce objevuji prameny v podobě kontribučních knížek některých libereckých občanů, které se vztahují k roku 1757.

Na základě kontaktů kolegy z historického spolku dokumentuji a natáčím rekonstrukci bitvy u Hochkirchenu dne 11. 10. 2008 (historická bitva proběhla 14. 10. 1758), která slouží jako příkladná prezentace historické události ze stejného období pro plánovanou bitvu u Liberce. Dále provedena exkurze po bojišti a seznámení s místními reáliemi.

V roce 2008 a 2009 shrnuji opakovaně, proč je nutné podporovat vznik naučně-historických areálů v Libereckém kraji, kterých příkladuji několik včetně „naučně-historického areálu sedmileté války“ na katastru Liberce. Událost chci prezentovat v místě, kde se udála.

Dne 11. března 2011 se zásluhou mého kolegy dostávám k dokumentaci největšího bojiště z období sedmileté války v ČR. Jedná se o událost, která je pojmenována jako bitva u Kolína a proběhla necelé dva měsíce po bitvě u Liberce dne 18. 6. 1757.

V roce 2011 dochází k dalším archeologickým nálezům, tentokráte nejlépe zachovalých hromadných hrobů z období sedmileté války v ČR při rekonstrukci Nerudova náměstí v Liberci.

Na základě naší myšlenky a díky kontaktům mého kolegy probíhá 21. 4. 2012 první akce v Liberci, která připomíná 255. výročí bitvy u Liberce. Pořádá ji Severočeské muzeum pod patronací pana ředitele. Bohatý celodenní program obsahuje mj. výstavu originálních plánů z bitvy u Liberce, sérii tematických přednášek, stavbu repliky barokního stanu. Dále proběhne poprvé v historii také pochod za účasti královského pruského pěšího pluku č. 26 městem od muzea na místo pohřbení vojáků za účelem následného uctění památky zemřelých vojáků přímo na Nerudově náměstí.

Na přelomu let 2012 a 2013 se u mne poprvé objevují P. Pimek a manželé Haidlovi, kteří mne informují o aktivitách Spolku přátel Ostašova.

V letech 2013, 2014 a 2015 probíhají ukázky bitvy v Ostašově, jako součást Ostašovských poutních slavností (v roce 2012 kupodivu žádné spojení slavností a ukázky bitvy neproběhlo). Vždy jsem tuto akci všemožně podporoval, ale nikoliv v tom smyslu, že můj nápad zorganizovat v Liberci bitvu předávám navždy a bezvýhradně Spolku přátel Ostašova. Zároveň si nedělám na pořádání bitvy žádné výsadní právo. Bitvu u Liberce chápu od samého počátku vždy jako součást komplexního historického projektu, který povede k vybudování naučné stezky, historické expozice a celého naučně-historického areálu s celoročním provozem.

Není pravda, že v roce 2012 ukázky bitvy jakkoliv pořádal Spolek přátel Ostašova, jak tvrdí předsedkyně SPO ve svém vyjádření. Doklady pro to jsou na vlastních stránkách SPO viz ostasov.eu. V tomto roce pořádalo první akci Severočeské muzeum.

Je pravdou, že bitva u Liberce probíhala na katastru Ostašova, ale nejen. Bitevní linie byla roztažená na více jak čtyřech kilometrech a opevňovací práce, zázemí armád, jednotlivé střety a ústup vojsk, bezprostředně související s bitvou u Liberce, probíhaly také na katastrech dalších městských čtvrtí, jako Karlinky, Růžodol I., Františkov, Dolní Hanychov, Janův Důl, Nové Město, Vesec atd. V historických mapách je uváděna vždy bitva u Liberce, nikdy bitva u Ostašova. Chceme, aby si jednu ze dvou nejdůležitějších historických událostí Liberce připomínali i lidé v ostatních čtvrtích a nebráníme se celoměstskému pojetí, kdy obyvatelé v den výročí bitvy budou chodit v historických uniformách a kostýmech, jak je to známé z jiných dobrých příkladů v městech Evropy.

Není pravda, že Archa 13 o.p.s. používá primárně materiály, to znamená fotografie, videa, či další dokumenty, které by měli spojitost se Spolkem přátel Ostašova. V brožuře památná místa bitvy u Liberce 21. 4. 1757 jsou ilustrační fotografie z bitvy u Hochkirchenu, které jsou v mém osobním archivu a další fotografie, které jsou součástí expozice zapomenuté dějiny města Liberce, jsou pořízeny spolupracovníky, či profesionálními fotografy přímo pro Archu 13 a nevytvořil je nikdo z SPO. Naopak SPO využívá ve své brožuře Bitva u Liberce část mých textů a to po dohodě a zcela zdarma.

I přes výše uvedené skutečnosti, které mohu dokladovat, mohu jen zopakovat, že nikdy nechci říkat, že jen členové Archy 13 o.p.s. mají snad jako jediní právo organizovat ukázku bitvy u Liberce. Nebráním ani Spolku přátel Ostašova, ani nikomu jinému. Dělejte to, z čeho máte radost a zkuste také podporovat někoho jiného, tak jak jsem to dělal já, pomocí podkladů k publikacím, vypracováním textů, předáním kontaktů na vojáky, pomocí osobních finančních darů pro Spolek přátel Ostašova atd. A protože věřím, že jde jen o pouhé nedorozumění v komunikaci, přeji Spolku hodně zdaru v jeho osvětové činnosti, které není nikdy dost. Děkuji za pochopení a spolupráci.

Mgr. Petr Brestovanský, ředitel Archa 13 o.p.s.

Posted by:

redakce

Přidat odpověď

9 Komentáře Zapnuto "Vyjádření Petra Brestovanského k připravované rekonstrukci bitvy u Liberce 1757"

Upozornit na
Seřadit:   nejnovější | nejstarší | nejoblíbenější

Reakci Spolku přátel Ostašova najdte zde:
http://www.ostasov.eu/news/primeri-je-lepsi-nez-bitva/

Podle sdělení Pavly Hajdlové v LD dne 15.1:2016 vyplývá, že v roce 2016 se není v plánu uskutečnit v Ostašově rekonstrukci bitvy, ale jen udělat přednášky a ukázku několika vojáků. Chápu potom členy Archy 13, o.p.s., že uskuteční akci dle svých představ. A v roce 2017 se uvidí, třeba akce k 260 letů, může probíhat na více místech v Liberci. http://www.denik.cz/liberecky-kraj/o-historickou-bitvu-se-vedou-putky-budou-dve-20160115-j4v3.html „Vzhledem k blížícímu se výročí Bitvy u Liberce v roce 2017 (260 let) jsme se rozhodli, že letos bitvu připomeneme formou přednášek, ukázek přímého boje několika vojáků a dobovým vojenským táborem o menší rozloze než bývá zvykem s tím,… Číst dále »

Pane Zámečníku, jestli se organizátoři rozhodou pořádat svou akci např. ve dvou nebo víceletém cyklu, neznamená to, že se jí vzdávají. Podle Vašeho názoru by si ARCHA13 mohla třeba vybrat Valdštejnské slavnosti. Ty se jeden rok přece nekonají vůbec. Myslím, že dohoda mezi slušnými lidmi je vždy možná. Jednání za zády a poškozování dobrého jména spolku resp. znevažování práce lidí, kteří do jeho aktivit vkládají své nadšení a volný čas fér prostě není.

Já jsem pochopil z článku Petra Brestovanského, že 7letá válka je jeho srdeční záležitost, které se věnuje řadu let – od roku 2002. Proto jej vnímám jakožto „otce a scénáristu a režiséra“ připomínání Liberečanům událostí 7leté války a ostatní spolky jakožto realizátory či aktéry. Proto bych se přimlouval za to, aby jak ARCHA, tak SPO tak i další zájemci organizovali svoje akce, ale dohoda by měla být nejprve o tom, že „režisér“ by měl být jen jeden.

Mrzí mě, že s akcí, která si získala za poměrně krátkou dobu přízeň Liberečanů, je spojen takový spor. Pokud se spolky nedomluví na spolupráci a rozdělení aktivit, ztratí všichni. I přes křivdy a pošlapaná ega by to lidé ze spolků měli zkusit. Veřejnost to otráví. A to by byla škoda.

Květo, tady přece nejde o pošlapání ega nebo křivdu (alespoň ne na straně lidí ze spolku), tady jde o zvolený způsob jednání ze strany ARCHY13.

Pavlo, možná jsem to neformulovala správně. Svým komentářem chci říct, že v této chvíli nepomohou spory, mediální prezentace, atd. Jestliže se jedna strana rozhodne, že dál bude pokračovat sama a jinak, a udělá to bez vědomí předchozího organizátora, jistě to v pořádku není. Problém ale je, že zájemce o bitvu bude zajímat výsledek. Na spor, který celou věc provázel, lidé velmi rychle zapomenou. A pokud oba spolky nenajdou nějakou cestu ke spolupráci, velmi pravděpodobně nastane to, že jeden bude časem ze hry. Nepřála bych si, aby se z bitvy stal cirkus, kde jediným kriteriem bude nalákat co nejvíce lidí a… Číst dále »

Pro svou věc zapálený pan Brestovanský je jedním z mála Liberečanů, kteří pro Liberec a vůbec veřejnost dělají mnohonásobně víc, než se ví.

Dobrý den, těší mne, že i letos bude vojenská ukázka bitvy u Liberce. Je to atraktivní připomínka této šarvátky na hranicích říše.. Přijde mi ale absurdní, když kdokoli tvrdí, že se rekonstrukce bitvy odehrává v místě tehdejšího boje. Boj přeci nebyl za Ostašovem – při pohledu od Liberce – ale před Ostašovem. Kdysi jsem poskytoval podklady zakladatelům spolku přátel Ostašova – historické mapy atd. Později jsem tyto zakladatele spolku potkal a nevěřil jsem vlastním uším, když mi vyprávěli, jak byli ze spolku odstaveni současným vedením spolku a jak mělo být naloženo s jejich soukromými materiály (některé pořídili též v mém… Číst dále »
wpDiscuz

Back to Top