Letní návštěva libereckých Starostů v Žitavě

O prázdninách jsme navštívili primátora Žitavy, pana Thomase Zenkera. Na termínu jsme se domluvili hned po primátorově pobytu v Liberci. Cestu jsme pojali letně a ekologicky – vypravili se vlakem. Asi všichni, kdo jezdí do Žitavy po železnici, ví, že je to velmi příjemná cesta. Moderní tichý vlak (tedy až na krátký úsek v Polsku).

Žitava je náš nejbližší německý soused. Spolupráci považujeme za samozřejmou a oboustranně potřebnou. Měli jsme připravená témata k diskuzi, která jsme předem panu primátorovi poslali. Cílem setkání bylo seznámení se, navázání osobních kontaktů. Jednalo se o výměnu zkušeností a nápadů, které by vedli ke kontinuálnímu rozvoji obou měst. Rozhodně nám nejde o model: bydlete v jednom městě a jezděte pracovat do druhého.

Velmi nás zaujala rozvojová agentura, vlastněná městem, která zajišťuje přípravu a realizaci řady projektů. Primátor Zenker nám představil její výhody a nevýhody. Mohla by to být inspirace pro efektivní způsob řízení projektů u nás v Liberci. Mluvili jsme také o uspořádání vedení města. Primátor je volený přímo na 7 let a zastupitelstvo (nazýváno rada) na 5 let. Je tím zajištěna určitá úroveň kontinuity. Výhodu také primátor Zenker vidí v tom, že uvažované záměry musí takto volený starosta projednávat skutečně dopředu se všemi stranami. Tento způsob jednání, kdy se na rozhodování mnohem větší měrou podílí celé politické spektrum, nutí politiky k diskuzi, hledání konsenzu a ve výsledku zajišťuje mnohem větší míru stability a návaznosti při výměně politické reprezentace.

Otevřeli jsme také téma spolupráce mateřských a základních škol. Znalost němčiny by měla být na naší straně mnohem rozšířenější, a také u sousedů by se jistě našli zájemci o češtinu. A nejlépe se samozřejmě začíná u dětí. Místostarosta Vratislavic Jiří Mejsnar projevil zájem o spolupráci základní školy ve Vratislavicích a některé z místních škol. Primátor Zenker tuto nabídku velmi přivítal a tak možná nepotrvá dlouho a budeme mít první konkrétní výsledek naší návštěvy. Nejde ale primárně o jazyk, nýbrž o setkávání se a budování osobních vztahů napříč regionem.

Setkání bylo z obou stran hodnoceno pozitivně, proto jsme byli rádi, že setkávání bude pokračovat. Pro další plánovanou schůzku s panem primátorem už máme připravená další témata. Například spolupráci města a místních firem. Rozvoj každého města, a samozřejmě i Žitavy, je závislý především na jejich prosperitě. Protože značná část příjmů německých měst pochází z daně příjmu právnických osob, je motivace spolupracovat s firmami ve městech výrazně vyšší. Chtěli bychom vědět, jak konkrétně město s firmami spolupracuje, jak jim pomáhá. Obzvlášť nastavení územního plánu pro podnikatelské aktivity může být i pro Liberec velmi inspirativní. Zajímá nás také rekultivace blízkého jezera a jeho proměna v rekreační oblast pro místní i návštěvníky.

Posted by:

Jan Berki

Přidat odpověď

Komentujte jako první!

Upozornit na
wpDiscuz

Back to Top