Otazníky nad Ještědem

V letní okurkové sezóně se regionální média s chutí chopila kontroverzní pláže na Benešově náměstí. Ani červencový Zpravodaj vydávaný Magistrátem města Liberce se této „události“ nevyhnul. Slouží mu však ke cti, že kromě fotografie zjevně spokojených mladých lidí usazených v lehátkách zabořených do písku těsně vedle historické kašny, se na titulní stranu vešel i článek s létem sice nesouvisející, ale svým obsahem podstatně závažnější.

V jeho úvodu jsou čtenáři Zpravodaje seznámeni s příznivým výsledkem kontroly hospodaření městské akciové společnosti Sportovní areál Ještěd (SAJ) za období 2012–15. Dobrou zprávu uzavírá lakonické doporučení masivních investic do dalšího rozvoje areálu. K názorům uvedeným v další části a k závěrečnému konstatování primátora T. Batthyányho „…takovou komplexní investici může provést jen silný soukromý investor“, si dovolím několik připomínek.

Ještěd fungoval – ale…

Proti uvedenému zdůvodnění nezbytných investic („Pokud má Ski areál Ještěd lépe fungovat, potřebuje velké investice“), by se měli jako první ohradit jeho dosavadní provozovatelé. Areál totiž v několika posledních sezónách plnil svoji funkci bez závažných pochybení i přes opakovaně nepříznivé klimatické podmínky. Pokrytí tratí technickým sněhem odpovídalo kapacitě stávající technologie, každodenní upravenost tratí byla samozřejmostí a lanovky a vleky sloužily v dobrém technickém stavu jak široké lyžařské a snowboardové veřejnosti, tak trénujícím členům sportovních klubů a několika lyžařským školám. Díky tomu přijíždělo na Ještěd i přes všechny nedostatky víkend co víkend, stejně jako o prázdninách, několik tisíc lyžařů, jejichž nápor zejména v dopoledních hodinách vysoko překračoval kapacitu areálu. Prvním problémem, vyžadujícím značné investice, není tedy funkčnost lyžařského střediska, ale morální zastaralost jeho sjezdovek. Jsou úzké a nebezpečné. Po velkých investicích volají také Pláně, na jejichž vyhledávaném, mírném svahu chybí moderní lanovka a vleky spolu s výkonným zasněžovacím systémem. Není pochyb o tom, že pokud by se tyto hlavní nedostatky podařilo odstranit, počet návštěvníků ještědského areálu by významně stoupl. Zkvalitněním služeb by SAJ zákonitě přitahovat větší počet návštěvníků.

Problém příměstského areálu

Sebevětší a dobře promyšlené investice bohužel nevyřeší druhý problém, před kterým se ocitají všechny příměstské areály. Je jím nízká návštěvnost ve všední dny. Běžná horská střediska profitují z toho, že v nich zejména v hlavní sezóně lyžuje a jezdí na snowboardu od víkendu do víkendu masa návštěvníků trávících zde svoji dovolenou. S takovouto „všednodenní“ klientelou ještědský areál nemůže počítat. Nabízí se otázka, kdo tedy může zaplnit SAJ v průběhu týdne, kdo má volný čas zejména dopoledne? Jsou to vysokoškolští studenti, důchodci a frekventanti školních kurzů. Jen promyšlený marketing a zvýhodněné ceny vhodně načasovaných skipasů mohou přivést tuto klientelu na Ještěd v kritických dnech v náležitém počtu. V té souvislosti je také třeba smířit se s tím, že sjezdovky na dohled z centra stotisícového města nikdy nebudou přitahovat významné množství hostů, kteří by zaplnili liberecké hotely a penziony. Výše uvedenými investičními kroky může být dosaženo ve Zpravodaji zdůrazňovaného a očekávaného „oživení cestovního ruchu“ pouze ve smyslu zvýšení počtu návštěvníků, využívajících lepších a bezpečnějších podmínek pro lyžování a snowboarding krátkodobě, po dobu několika hodin, jednoho dne, maximálně přijíždějících za lyžováním na Ještědu na celý víkend. Romantické kouzlo rázovitého střediska v klínu zasněžených hor, ani desítky kilometrů rozmanitých tratí nebudou nikdy patřit k tomu, co může Ještěd nabídnout. Tato skutečnost by však neměla snižovat hodnotu zimního sportoviště nabízejícího své služby uprostřed hustě osídleného kraje.

Lyžování – mimořádný fenomén

Na tomto místě stojí za připomenutí důležitá a poněkud opomíjená fakta.  V několika posledních desetiletích se sjezdové lyžování a snowboarding (spolu s běžkařskou turistikou) staly jednoznačně nejmasověji provozovanými zimními pohybovými aktivitami. V době, kdy je nedostatek pohybu v nevlídných klimatických podmínkách dvojnásob aktuálním, celospolečenským problémem s doloženými negativními dopady, by mělo být vytváření vhodných podmínek pro jejich provozování trvale v zájmu kompetentních orgánů a institucí. Opakované sjíždění po uválcovaných tratích na snadno ovladatelných lyžích a snowboardových prknech je natolik atraktivní a přitažlivé, že se těší bez velké propagace pozornosti statisíců vyznavačů všech věkových skupin i přesto, že tato kratochvíle není nejlevnější. Je v zájmu společnosti, aby se tak cenné volnočasové aktivity staly součástí životního stylu, díky dostupnosti pro co nejširší populaci a díky dostatku středisek nabízejících lyžařům a snowboardistům své služby.

Nejasný stav

Pokusme se o shrnutí situace na svazích Ještědu. Pokud se podaří areál dlouhodobě pronajmout vhodnému provozovateli, je sice možné se těšit na zkvalitnění poskytovaných služeb, ale o jejich cenové přiměřenosti lze jen spekulovat. Případnému jednostrannému zaměření na maximální zisk lze jen těžko zabránit a obava z toho, že se pak lyžování na Ještědu promění v luxusní zábavu „horních deseti tisíc“ je namístě. Na druhé straně mnohamilionové zadlužení střediska a nevýdělečná „břemena“, jakými je komplex skokanských můstků a běžecký areál ve Vesci, spolu s výhradami, jež vzneslo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, značně snižují pravděpodobnost chystaného pronájmu. Je proto nutné počítat s tím, že nakonec zůstane vše při starém. O tom, zda má představenstvo akciové společnosti SAJ připraven pro tuto eventualitu krizový scénář, není nic známo.

Nabízí se srovnání

Za stávající trvale napjaté rozpočtové situace statutárního města bohužel nezbývá, než doufat, že nedopadnou-li probíhající námluvy se soukromým provozovatelem dobře, nebude ohroženo fungování snadno dostupného sportovního zařízení, alespoň na stávající úrovni, i když bez naděje na odstranění závažných nedostatků. V takovéto „nouzové“ situaci se nelze  divit lyžařům a snowboardistům, kteří se budou z úzkých sjezdovek dívat s výčitkami na svítící střechu jiného sportovního zařízení, nalézajícího se na úpatí Ještědu. Služby tohoto honosného hokejového stánku, poskytované přibližně čtyřikrát do měsíce několika tisícům SEDÍCÍCH diváků, se za 16 let jeho existence dočkaly modernizace, zvýšení komfortu – nákladných úprav v řádu desítek milionů, aniž by byla zadluženost města vážnou překážkou k jejich realizaci. Za stejných okolností si o potřebném zkvalitnění podmínek v ještědském areálu, který je k dispozici 7 hodin denně po tři zimní měsíce tisícům AKTIVNĚ SE POHYBUJÍCÍCH sportovců, netroufne nikdo ani diskutovat. Absurdnost takového srovnání ještě podtrhuje každoroční mnohamilionová dotace, směřující z městského rozpočtu do provozu této Home Credit Arény.

Karel Hampl

Posted by:

redakce

Přidat odpověď

1 Komentovat Zapnuto "Otazníky nad Ještědem"

Upozornit na
Seřadit:   nejnovější | nejstarší | nejoblíbenější

Rozumný pohled na nerozumně využívaný klenot libereckého regionu.

wpDiscuz

Back to Top