Pronájem areálu Ještěd bude nakonec na 10 let

Liberecké zastupitelstvo ve čtvrtek 30.11.2017 rozhodlo o vstupu soukromého investora Tatry mountain resorts CR, a.s. (TMR) do lyžařského areálu na Ještěd.  K původním návrhům připravovaných smluv Starostové pro Liberecký kraj den před jednáním zastupitelstva připravili několik pozměňovacích návrhů, které byly po intenzivním jednání s TMR přijaty a v zastupitelstvu města schváleny.

Zastupitelé města Liberec se už v březnu letošního roku rozhodli, že podpoří záměr vstupu soukromého investora do sportovního areálu Ještěd.  V červnu 2017 ve veřejné soutěži projevil o areál Ještěd pouze jeden zájemce, a to společnost Tatry mountain resorts CR, a.s. Následně byla ustanovena pracovní skupina, kde  Starosty pro Liberecký kraj zastupoval Dr. Michal Hron.

„Po několikaměsíční intenzivní činnosti pracovní skupiny nad smluvní dokumentací byly její návrhy předloženy k projednání do listopadového zastupitelstva města.  Celá dokumentace obsahovala 10 provázaných smluv a řadu příloh, celkově přes 500 stran“, sdělil Dr. Michal Hron, zastupitel města (SLK).

Zastupitelé za SLK si po pečlivém prostudování všech dokumentů vyžádali na čtvrtek 30.11.2017 ve 13 hod setkání se zástupci TMR ve věci dalšího vyjednávání o úpravě parametrů a obsahu části smluvní dokumentace, tak aby byla posílena pozice města při budoucím plnění smluv.

Zásadní změnou, kterou Starostové prosadili, bylo zkrácení doby pronájmu areálu z původních 25 let na 10 let s možným prodloužením o dalších 10 let.  „Zkrácení doby pronájmu je podle Starostů nepřímou garancí investic TMR do areálu Ještěd. Pokud by se totiž plánované investice z jakéhokoliv důvodu nerealizovaly, má město nástroj smlouvu po deseti letech neprodloužit“, konstatoval po jednání zastupitelstva Jaroslav Zámečník, předseda zastupitelů za Starosty.

Dále Starostové prosadili, že TMR umožní kontrolu své činnosti tím, že jeden z členů správní rady společnosti bude vždy zástupcem města Liberec. Tím se podle Starostů docílí velmi podrobná kontrola společnosti a zejména nutná spolupráce TMR a města při dalším rozvoji areálu Ještěd. Rovněž Starostové prosadili několik dalších doplnění smluv převzatých zejména ze zkušeností a fungování TMR v areálu Špindlerův Mlýn.

 

J.Zámečník

předseda klubu SLK

Liberec dne 30. 11. 2017

Posted by:

Robert Prade

Přidat odpověď

Komentujte jako první!

Upozornit na
wpDiscuz

Back to Top